?

CHRA?TE SVá DATA

Ochraňte svou firmu s tiskárnami1 a po?íta?i s nejvy??ím zabezpe?ením na světě.2

ZABEZPE?ENí TISKUZABEZPE?ENí PC
1 Pr?zkum spole?nosti Spiceworks, p?i něm? bylo jménem spole?nosti HP dotazováno 309 IT pracovník? s rozhodovacími pravomocemi v Severní Americe, oblasti EMEA a APAC, odhalil, ?e pouze 23 % respondent? za?lenilo ochranu dat do postup? zabezpe?ení svych tiskovych za?ízení. Listopad 2016.
2 Tvrzení vychází z jedine?nych a komplexních ?e?ení zabezpe?ení spole?nosti HP dostupnych bez dal?ích poplatk? a funkcí sady HP Manageability Integration Kit pou?itelnych u ka?dého aspektu po?íta?e, v?etně hardwaru, systému BIOS a správy softwaru pomocí nástroje Microsoft System Center Configuration Manager, a z porovnání s prodejci s ro?ním prodejem p?esahujícím 1 milion jednotek, podle údaj? z listopadu 2016, u po?íta?? HP Elite s procesory Intel? Core? 7. generace, integrovanou grafickou kartou Intel? a sí?ovou kartou Intel? WLAN.
海南体彩飞鱼和值走势图